Όροι και προϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ο επισκέπτης/χρήστης των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του διαδικτυακού αυτού τόπου(https://www.grafica
.gr) υπόκειται στους πιο κάτω όρους,τους οποίους οφείλει να διαβάσει προσεκτικά. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί μεκάποιον από τους πιο κάτω όρους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το διαδικτυακό τόπο. 

1. Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη
Ο επισκέπτης/χρήστης των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του διαδικτυακού αυτού τόπου, οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες.
 

2. Πνευματική Ιδιοκτησία
 
Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου (website) https://www.grafica
.gr συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων,φωτογραφιών, βίντεο, γραφικών, προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της GRAFICA και προστατεύονται από τις εθνικές νομοθεσίες (Νόμος 2121/93) και διεθνείς συμβάσεις. 
Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αντιγραφή όλου ή μέρους του περιεχομένου 
του δικτυακού τόπου, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση. Επιτρέπεται μόνο η εκτύπωση μέρους του περιεχομένου, με αποκλειστικό σκοπό την υποβολή παραγγελίας. 

3. Υπηρεσίες που παρέχονται από Τρίτους
Η ιστοσελίδα της GRAFICA μπορεί να εμπεριέχει συνδέσμους και ενδείξεις με σελίδες που ανήκουν και διατηρούνται από τρίτους. H GRAFICA δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, ποιότητα ή/και πληρότητα των παρεχόμενων από τρίτους υπηρεσιών ή προϊόντων και δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ελλείψεις, λάθη ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παράλειψη παρατηρηθεί στις σελίδες αυτών. Η GRAFICA δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων και τις ενέργειες τρίτων και σας προτρέπει να διαβάζετε πάντα την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους όρους χρήσης όλων των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων τρίτων, ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με τις αντίστοιχες ιστοσελίδες και τις εταιρίες αυτών,οι οποίες φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Oεπισκέπτης/χρήστης των ιστοσελίδων αυτών φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση των διασυνδέσεων και ενδείξεων των τρίτων. Η GRAFICA δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στη GRAFICA και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
 

4. Πληροφορίες Προϊόντων (Φωτογραφίες-Τεχνικές Προδιαγραφές)
Οι πληροφορίες των προϊόντων, όπως τεχνικές λεπτομέρειες, περιγραφές, φωτογραφίες , που δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της GRAFICA , παρέρχονται από συνεργάτες, προμηθευτές και κατασκευαστές. Η GRAFICA δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ελλείψεις, λάθη ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παράλειψη στα στοιχεία αυτά. Το GRAFICA απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο τους. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και δεν μπορούν να λειτουργήσουν δεσμευτικά
. 

5. Τιμές και Φ.Π.Α
Οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται είναι σε ευρώ (€) και περιλαμβάνουν τον αντίστοιχο Φ.Π.Α. και όλους τους νόμιμους πρόσθετους φόρους, ανάλογα με το είδος του προϊόντος. Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής, τα οποία προστίθενται στην παραγγελία σας, ανάλογα με τον τόπο και είδος παράδοσης. Τα έξοδα αποστολής αναφέρονται κατά τη διαδικασία της παραγγελίας, πριν ο πελάτης τα αποδεχτεί και ολοκληρώσει την παραγγελία του. Η GRAFICA διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τις τιμές που αναγράφονται χωρίς προειδοποίηση, αλλά δεσμεύεται στην εφαρμογή της αναγραφόμενης τιμής κατά τη στιγμή της παραγγελίας.
 

6. Έκδοση Παραστατικών
Η 
GRAFICA εκδίδει αποδείξεις λιανικής πώλησης για αγορά προϊόντων μέσω του διαδικτυακού του τόπου από ιδιώτες. Για εταιρίες ή ελεύθερους επαγγελματίες,και για να εκδοθεί τιμολόγιο, απαιτούνται επιπρόσθετα στοιχεία: Eπωνυμία,Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ και Eπάγγελμα. 

O καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δε λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (Απόδειξη-Τιμολόγιο). 

7. Διαθεσιμότητα

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια η διαθεσιμότητα των προϊόντων να είναι ενημερωμένη καθώς και για την επάρκεια των προϊόντων στην αποθήκη μας. Όμως αυτό δεν είναι πάντα δυνατό αφού παρουσιάζονται ελλείψεις στους προμηθευτές , ή εξαντλούνται κάποια προϊόντα από απρόβλεπτες παραγγελίες. Η GRAFICA δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ελλείψεις που παρατηρηθούν από τον προμηθευτή, όσον αφορά στη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων. Στην περίπτωση που ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την πιθανή ημερομηνία που θα είναι διαθέσιμο. Αν ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο μπορούμε να σας προτείνουμε κάποιο παρόμοιο προϊόν. Σε περίπτωση που η νέα ημερομηνία διαθεσιμότητας του προϊόντος δεν σας ικανοποιεί, και δεν επιθυμείτε κάποια από τις προηγούμενες επιλογές, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας και να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με τους όρους. Η GRAFICA δεν είναι υποχρεωμένη για οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση. Αν στην παραγγελία σας υπάρχουν κάποια είδη που είναι διαθέσιμα και κάποιο που δεν είναι, θα σας παραδώσουμε τα διαθέσιμα προϊόντα, και θα προβούμε σε μία από τις παραπάνω ενέργειες. 


8. Αποστολή και Παράδοση Προϊόντων
Τα προϊόντα παραδίδονται στη διεύθυνση αποστολής που μας έχετε υποδείξει κατά την παραγγελία σας, και σύμφωνα με τους χρόνους παράδοσης που αναφέρονται για κάθε είδος προϊόντος και κάθε περιοχή. Οι προθεσμίες παράδοσης που αναφέρονται είναι ενδεικτικές, εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και βασίζονται σε πληροφορίες που παρέχει ο ταχυμεταφορέας (courier) και τα ΕΛΤΑ. Η GRAFICA δεν φέρει καμιά ευθύνη για τροποποιήσεις των χρόνων αυτών ή για περιπτώσεις καθυστέρησης αποστολής που οφείλονται στον ταχυμεταφορέα ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Η 
GRAFICA θα εφαρμόζει πάντα τις τιμές αποστολών που ισχύουν τη στιγμή της παραγγελίας αλλά διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής αυτών ανά πάσα στιγμή.Δέσμευση συγκεκριμένης ώρας για την παράδοση προϊόντων από μέρους του πελάτη, δεν γίνεται δεκτή. 

Για περιπτώσεις όπου το βάρος της παραγγελίας ή οι διαστάσεις του δέματος υπερβαίνουν τα επιτρεπτά για αποστολή όρια, ίσως χρειαστεί να χωρίσουμε την αποστολή σε μικρότερα φορτία/δέματα. 
Κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας οφείλετε να ελέγξετε τα προϊόντα που σας αποστέλλονται. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιαδήποτε ζημία στη συσκευασία κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα με e-mail στο grafica
@grafica.gr ή τηλεφωνικά στο 210-9607358. Επίσης, οφείλετε να μας αποστείλετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη ζημιά εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την παραλαβή του προϊόντος, e-mail στο grafica@grafica.gr. Σε αντίθετη περίπτωση, h GRAFICA δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη ζημιά αυτή. 

Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας παραλαβής εκ μέρους σας κάποιου προϊόντος,επιφυλασσόμαστε κάθε νομίμου δικαιώματος μας για την ζημιά που τυχόν θα έχουμε υποστεί. 
Εάν τα προϊόντα επιστραφούν στη 
GRAFICA λόγω εσφαλμένης διεύθυνσης, τα έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με κίνδυνο του πελάτη. Μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος, τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα της GRAFICA. 


9. Ψηφιακά/Ηλεκτρονικά προϊόντα (
e-goods) 
Η προβολή και η ανάγνωση των ψηφιακών/ηλεκτρονικών προϊόντων  (e
goods) γίνεται αποκλειστικά στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη ή κάποια άλλη συσκευή ψηφιακής ανάγνωσης.Απαγορεύεται η αναπαραγωγή των ψηφιακών εντύπων που λαμβάνει ο χρήστης σε αντίτυπα περισσότερα του ενός για κάθε ένα από αυτά όπως και η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση του συνόλου ή και μέρους αυτών σε τρίτους με ή χωρίς αντάλλαγμα. 

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και οποιοδήποτε ψηφιακό υλικό υπάρχει στα ψηφιακά/ηλεκτρονικά προϊόντα (e
goods) ανήκουν αποκλειστικά στους εκδότες αυτών και στους δημιουργούς τους. Η GRAFICA δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό. Σε περίπτωση που το περιεχόμενο κάποιου ψηφιακού/ηλεκτρονικού προϊόντος (egood) αλλάξει κατόπιν σχετικής τροποποίησης από το δημιουργό του, η GRAFICA δύναται να ενημερώσει το χρήστη εφόσον πρώτα υπάρξει η σχετική ενημέρωση από τον εκδότη. Η κατάσταση αυτή δεν στοιχειοθετεί δικαίωμα του πελάτη σε καμία περίπτωση για επιστροφή του τιμήματος που κατέβαλε. 


Επιστροφή ή αντικατάσταση ψηφιακών προϊόντων ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ.

Το παραστατικό για την αγορά ψηφιακών/ηλεκτρονικών προϊόντων αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ηλ. ταχυδρομείο του αγοραστή. 


10. Ανωτέρα Βία
Αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η εκπλήρωση της παραγγελίας σας στο ορισμένο διάστημα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να αποφασίσετε αν επιθυμείτε να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας μόλις παύσουν οι λόγοι ανωτέρας βίας. 


11. Εγγύηση προϊόντων
Η εγγύηση των προϊόντων που διακινούμε καθορίζεται και δηλώνεται από τον κατασκευαστή του κάθε είδους. Η GRAFICA δεν προσφέρει καμία επιπλέον εγγύηση. 


12. Τροποποιήσεις στους Όρους Χρήσης
Οι όροι ισχύουν από 10/05/2016. Η GRAFICA διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να διορθώσει τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και να ενημερώσει αναλόγως το διαδικτυακό της τόπο και θεωρείται ότι για τις αλλαγές αυτές έχετε ενημερωθεί από τη στιγμή της δημοσίευσης. 

13. Εφαρμοστέο/Iσχύον Δίκαιο
Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το σύνολο της Ελληνικής Νομοθεσίας. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Μυτιλήνης Λέσβου.